thép

Vấn đề an ninh quốc gia được các nước bày tỏ quan ngại tại cuộc họp Hội đồng Thương mại hàng hóa WTO  10-08-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Hội đồng Thương mại Hàng hóa WTO đã tổ chức cuộc họp, trong đó các nước có bày tỏ quan điểm về hai cuộc điều tra của Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại Hoa Kỳ năm 1962 với sản phẩm nhôm và thép được khởi xướng vào tháng 4 vừa qua để xem xét tác động đối với an ninh quốc gia. Tại cuộc họp, các thành viên WTO đã thảo luận về các ngoại lệ về an ninh quốc gia trong các cam kết WTO khi bàn về các mối quan ngại về thương mại. Hoa Kỳ cho biết nước này vẫn đang điều tra vụ việc.

Hoa Kỳ có thể tìm kiếm giải pháp thỏa thuận nhằm giải quyết các vấn đề trong vụ điều tra với sản phẩm thép theo Mục 232 về vấn đề an ninh quốc gia  31-07-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 27/7/2017, các thành viên của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Hoa Kỳ (“Ủy ban”) đã thông báo sau buổi báo cáo của Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross về vụ việc điều tra của Bộ Thương mại (DOC) theo Mục 232 về vấn đề an ninh quốc gia đối với sản phẩm thép rằng chính quyền Hoa Kỳ đang xem xét tìm ra một giải pháp đàm phán (a negotiated solution) nhằm giải quyết tình trạng dư thừa thép (có thể dưới hình thức các thỏa thuận “tự nguyện”).

Hoa Kỳ chưa đưa ra thời hạn cụ thể để ra quyết định trong vụ điều tra với sản phẩm thép theo Mục 232 về vấn đề an ninh quốc gia  28-07-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 24/7/2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã từ chối đưa ra lịch trình cụ thể sửa đổi liên quan đến quyết định của cơ quan này về việc liệu có áp đặt những hạn chế thương mại dựa trên lý do an ninh quốc gia đối với thép nhập khẩu, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump phát tín hiệu rằng tốc độ điều tra sẽ chậm lại.

Cập nhật diễn biến vụ việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) điều tra với sản phẩm thép nhập khẩu theo quy định tại Mục 232 Đạo luật mở rộng thương mại năm 1962  21-07-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 4 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra theo quy định tại Mục 232 Đạo luật mở rộng thương mại năm 1962 (19 U.S.C 1862) nhằm xác định sản phẩm thép có đang nhập khẩu vào Hoa Kỳ với số lượng hoặc trong hoàn cảnh mà làm suy yếu an ninh quốc gia (national security) của Hoa Kỳ không.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra với sản phẩm thép nhập khẩu theo quy định tại Mục 232 Đạo luật mở rộng thương mại năm 1962  27-04-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 4 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra theo quy định tại Mục 232 Đạo luật mở rộng thương mại năm 1962 (19 U.S.C 1862) nhằm xác định sản phẩm thép có đang nhập khẩu vào Hoa Kỳ với số lượng hoặc trong hoàn cảnh mà làm suy yếu an ninh quốc gia (national security) của Hoa Kỳ không.