hải sản

Nghị sĩ Hoa Kỳ muốn hải sản nhập khẩu được theo dõi như sản phẩm nội địa  03-08-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong hai phiên họp quốc hội liên tiếp, một nghị sĩ đại diện của bang Texas đã đưa ra một dự luật mà ông cho là sẽ làm bình đẳng sân chơi giữa ngư dân Mỹ và các đối tác nước ngoài.