Hỏi đáp

Nội dung

Danh sách câu hỏi

 • Những hành vi cụ thể vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì bị xử lý như thế nào?
  () -
 • Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì bị xử lý như thế nào?
  () -
 • Tại sao phải quy định riêng một điều về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng?
  () -
 • Có hành vi nào của bản thân người tiêu dùng và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bị Luật cấm không?
  () -
 • Còn những hành vi nào của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ bị cấm nữa không?
  () -
 • Ở nhiều nơi, có những người đến từng nhà, hoặc gửi thư điện tử quảng cáo về hàng hoá, dịch vụ của họ mà người tiêu dùng không mong muốn, hành vi như vậy có bị luật cấm không?
  () -
 • Án phí, lệ phí tòa án trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như thế nào?
  () -