Label

Văn bản pháp luật

Nhóm văn bản
Từ ngày Đến ngày
Từ khóa Số ký hiệu
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản Tệp gốc
38/2015/TT-BTC 25-03-2015

22/2004/PL-UBTVQH11 20-08-2004

150/2003/NĐ-CP 08-12-2003

42/2002/PL-UBTVQH10 25-05-2002

04/2006/NĐ-CP 09-01-2006

89/2005/NĐ-CP 11-07-2005

90/2005/NĐ-CP 11-07-2005

20/2004/PL-UBTVQH11 29-04-2004

Đơn vị quản lý website
Trung tâm Thông tin - Cục Quản lý cạnh tranh
Địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.22205002 - Fax: 024.22205003
Email: ccid@moit.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử
số 179/GP-TTĐT Hà Nội ngày 17/8/2010