Liên kết website

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam  10-08-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam như sau:

Thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam  08-08-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam. Sau 90 ngày kể từ ngày Cục QLCT ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty TNHH Tupperware Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam  08-08-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam. Sau 90 ngày kể từ ngày Cục QLCT ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Thay đổi địa chỉ chi nhánh của Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam tại Hà Nội   01-08-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận công văn số 02/TB –LMTD của Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam (Công ty) về việc thông báo địa chỉ chi nhánh của Công ty tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Triwonder International  27-06-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Triwonder International. Sau 90 ngày kể từ ngày Cục QLCT ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty TNHH Triwonder International đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam  27-06-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam. Sau 90 ngày kể từ ngày Cục QLCT ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Thông tin tìm kiếm

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày